Euro 6 på alle biler. Miljø er viktig for oss!
25,25m - Sparer både miljø og ekstra biler

Nettverk

Som en følge av vårt veletablerte skandinaviske nettverk, kan vi tilby våre kunder høy kvalitet på lastinger og leveringer i Norge som innebærer :

  • Innenlands transport i hele Norge
  • Import og eksport-tjenester i Norge
  • Godt etablert skandinavisk nettverk

 Vårt skandinaviske (transport) nettverk